Hiikkaa Qur'aanaa Sagalee Dr. Sheek Mohamed Rashaad Abdullee

 

Feature Image

 

Taraa duraatiifii seenaa ummata Oromoo keessatti Guutuu kitaabaa Qur'aanaa Afaan Arabaa Irraa gara Afaan Oromootti Sagalee fii Barruun qopheessee dhiheessuun ummata isaa biratti dinqisiifannaa fii jaalala guddaa Kan Horatan..Dr. Sheek Muhammed Rashaad Abdulleeti

Kitaabaa Qur'aanaa gara Afaan Oromootti jijjiiru malees kitaabban hedduu gara afaan Arabaarraa gara afaan Oromootti deebisuun ol aantumma nama argateedha..guutuu kitaabban isaa Keessaa haga tokko.

Hiikkoo Qur'aanaa Afaan Oromoo Sagalee Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee Guutuu isaa Caqasuuf As Tuqi